Nieuws

​Nederland kan gasrotonde blijven, ook na 2025

Nederland kan zijn functie als gasrotonde voor de Europese gasmarkt behouden, ook als ons land naar verwachting vanaf 2025 meer gas gaat invoeren dan het exporteert. Dat blijkt uit onderzoek dat het ING Economisch Bureau heeft gepubliceerd.

Volgens ING kijkt de Nederlandse gasmarkt tegen een onzekere toekomst aan. Als er niets verandert qua beleid heeft de vraag naar aardgas gepiekt in 2009 en zal deze komende jaren langzaam dalen. Naar verwachting zal aardgas komende jaren kolen vervangen als er een effectieve manier komt om de CO2-uitstoot te beprijzen. Belangrijke ontwikkeling voor de gassector vormt het internationale klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot hooguit 2 graden Celsius.

Klimaatakkoord
Nederland en Europa staan voor de taak om het internationale klimaatakkoord om te zetten in beleid om de ontwikkeling van energiebesparing en duurzame energie te versnellen. Dit heeft echter verstrekkende gevolgen voor de gasinfrastructuur, zo meldt ING in haar rapport over de Nederlandse gasmarkt. ‘Een snelle energietransitie vereist een andere structuur van het gasnet: de energieproductie zal dan meer decentraal gebeuren. Ook zal de rol van gas beperkt zijn in een CO2-arme economie.’

Gronings gas
Dankzij het aardgas in Groningen produceert Nederland nu nog 30 procent van de Europese hoeveelheid gas. Daarmee voorziet het in 12 procent van de Europese gasvraag, vooral in Duitsland, België, Frankrijk en Engeland. Op dit moment heeft Nederland volgens ING naar schatting nog 1000 miljard kubieke meter gas, waarvan 700 miljard kubieke meter in Groningen. Van de Groningse gasbel is inmiddels 3600 miljard kubieke meter verbruikt. Het huidige productieoverschot zal in 2025 omslaan in een tekort. Vanaf dan zal Nederland ook gas moeten importeren.

Goede reputatie
De Nederlandse gasmarkt heeft volgens ING een goede reputatie in Noordwest-Europa: de aansluiting van ons fysieke gasnet met buitenlandse netwerken is erg goed. Volgens ING-econoom Gerben Hieminga kan Nederland zijn internationale spilfunctie houden als het ervoor zorgt dat er meer gas verhandeld wordt op de Nederlandse gasmarkt, ook als er geen gasstromen meer in ons land zelf lopen. De handel wordt dan vergelijkbaar met die in de bloemensector, zegt Hieminga in het Financieele Dagblad. ‘In Aalsmeer worden bloemen uit de hele wereld verhandeld, zonder dat er sprake is van fysieke handelsstromen in Nederland.’

Gasrotonde versterken
Door een groeiende handel in aardgas kan Nederland zijn rol als 'market maker' versterken. Ook kan Nederland zich profileren als land dat kennis over de oliemarkt exporteert door in het buitenland gasbeurzen op te zetten of in gasinfrastructuur te investeren, zegt Hieminga. Hij raadt aan om de Energiedialoog, die het ministerie van Economische Zaken de komende tijd met burgers en bedrijven voert, met een internationalere blik te voeren, zodat Nederland succes kan boeken met haar rol als gasrotonde. Op dit moment stopt het energiebeleid van de Nederlandse overheid aan de landsgrens, aldus Hieminga.

Redactie Ensoc, 4-mei-16

Ga terug